Lietošanas noteikumi

LIETOŠANAS NOTEIKUMI INTERNETA VIETNEI WWW.GAROZA.LV

SIA “DIGITUS”, reģistrācijas Nr.  40103204515, juridiskā adrese: Braslas iela 29A-9, Rīgā, LV-1084, turpmāk – viesu nams – nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un sniedz viesu nama rezervācijas pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.

1. Vispārīgie noteikumi

Ja apmeklētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību rezervē viesu nama numuriņu, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

2. Pirkumu veikšana

Viesu nama piedāvāto rezervāciju cenas un specifikācija ir norādītas rezervēšanas brīdī.

Lai veiktu rezervāciju, lietotājs izvēlas vēlamos numuriņus un rezervācijas periodu, rezervāciju sadaļā. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un izvēlēties piemērotāko apmaksas veidu. Rezervācijas kopējās izmaksas tiek parādītas uz ekrāna. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu rezervāciju.

3. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Rezervāciju iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv , Maksekeskus AS:

  • Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor
  • Visa/Mastercard karšu maksājumi

NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz viesu nama bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ rezervāciju izpildīt nebūs iespējams, Apmeklētājs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

4. Atteikuma tiesības

Apmeklētājam ir tiesības atcelt rezervāciju 7 kalendāro dienu laikā pirms ierašanās viesu namā. Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Apmeklētājs ir juridiska persona.

Ja rezervācija ir atcelta pirms šīm 7 dienām, tad nauda tiek atgriezta pilnā apmērā. 

5. Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu pakalpojumu

Viesu nams ir atbildīgs par Apmeklētājam sniegto pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem vai trūkumiem. Apmeklētājam ir jāinformē Viesu nama administrācija par numuriņu neatbilstību nekavējoties. Apmeklētājs var iesniegt sūdzību, sazinoties ar Viesu nama adminstrāciju vai rakstot uz info@garoza.lv 

Viesu nams nav atbildīgs par defektiem, kas radušies Apmeklētāja vainas dēļ. Ja numuriņam ir radošies bojājumi vai cita veida zaudējumu nepareizas lietošanas dēļ no viesu nama Apmeklētāja puses, tad Viesu nams ir tiesīgs pieprasīt segt zaudējumus.

6. Apmeklētāja personas datu apstrāde

Viesu nams apstrādā tikai tos personas datus, kurus Apmeklētājs ir ievadījis pie rezervācijas veikuma, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c.

Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar Jums nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums, rakstot uz info@garoza.lv.

8. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Apmeklētājs un Viesu nams apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Viesu namu un Apmeklētāju radušos strīdus risina savstaprēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Apmeklētāju (patērētāju) un Viesu namu var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Apmeklētājam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.

Scroll to Top